Национална седмица на четенето

За втора поредна година, Министерството на образованието и науката, организира през месец октомври „Национална седмица на четенето”.

Водени от любов към книгата и четенето, ученици от IVб и IVв клас от група за целодневна организация на учебната дейност, взеха участие чрез дарение на 33 книги за обогатяване на училищния библиотечен фонд.

Дарителите на книги бяха поздравени и отличени с грамота от Директора на училището г-жа Антоанета Христова. Тя заяви, че се надява и други ученици да последват примера им.