Списъци 5 клас

Родителски срещи

Уважаеми родители ,
Родителската среща за 1 клас ще се проведе на  07.09.2016 г. – сряда – от 18.00 ч. в кабинетите на класните ръководители.

Родителската среща за 5 клас ще се проведе на  08.09.2016 г. – четвъртък – от 18.00 ч. в кабинетите на класните ръководители.