Благотворителен базар

На 23.03.2016г. майките на учениците от II б клас организираха заедно със своите деца благотворителен базар за набиране средства в помощ на болния Тошко от I г клас. На базара бяха събрани 2001 лв.
Ръководството на училището благодари на инициативните родители.