Съобщение

Драги ученици,

1. Трети март е неучебен и неработен за всички. С Решение № 935 / 30. 11. 2015 г. на Министерски съвет и 4 март – петък – ще бъде неучебен и неработен ден, но ще се отработва и учи на 12. 03. 2016 г. – събота – с програмата за петък.
2. Учебните занятия след празничните дни ще започнат на 7. 03. 2016 г. – понеделник – с промяна в учебните смени. В първа смяна ще учат І, V, VІ, VІІ и VІІІ клас, а във втора смяна – ІІ, ІІІ и ІV клас.