Нашите малки актьори

На 27.01.2016 год., във връзка с мероприятие, заложено в годишния план на дейностите на Ресурсен център – Бургас за усвояване на книжовния български език, учениците от ресурсната група на г-жа Татяна Кирова при ОУ „Антон Страшимиров“ взеха активно участие, като успешно се превъплътиха в образите на героите от приказката „Дядо вади ряпа“. Малките aктьори истински се забавляваха и бяха горди от представянето си. След това за награда те получиха книжки с илюстрации на приказката, които оцветиха.