Съобщение

 

Тържественото откриване на новата учебна 2015/2016 година ще се проведе на 15.09.2015 г. от 9:00 ч. в двора на ОУ „Антон Страшимиров“.

 

Списъци на учениците от 5 клас за учебната 2015/2016 год.

Списък на учениците от 5а клас

Списък на учениците от 5б клас

Списък на учениците от 5в клас

Списък на учениците от 5г клас

Списък на учениците от 5д клас

Списък на учениците от 5е клас