Важно съобщение относно прием в 8 клас!

ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас

О Б Я В Я В А

ПРИЕМ ЗА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016г. – 1 паралелка със засилено изучаване на информационни технологии и чужд език.