Браво!

Традиционно силно се представиха участниците ни в състезанието „Обичам те, българска реч!“, проведено на 28.03.2015г.

Отборно ПЪРВО МЯСТО имаме в 6 клас (от 127 участвали) и 7 клас (от 523 участвали).

Индивидуално:

1 място за Радина Филипова – 6 б клас,
3 място за Десислава Иванова – 6 в клас,
4 място за Веселина Фотева – 6 е клас, Ина Джингарска – 6 б клас и Надежда Петрова – 6 г клас,
5 място за Живко Койчев и Катерина Койчева – 6 б клас,
6 място за Йоана Горещилова – 6 е клас.

1 място за Станислава  Янева – 7 б клас,
2 място за Мартин Дачев и Павлина Миленова Димитрова – 7 б клас,
3 място за Клаудия Йорданова – 7 е клас,
5 място за Стела Стоянова – 7 б клас,
6 място за Даниела Вергова – 7 е клас, Златина Зафирова – 7 в клас и Надежда Костова – 7 д клас.