СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

На 23.04.2015г. – четвърътък- от 18:00ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе информационна родителска среща за прием в пети клас на ученици от други училища.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!