Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 2015г.

Участниците да се явят в ОУ „Антон Страшимиров“ на 22.03.2015г. в 10:45ч.

Списъци с разпределение по стаи на участниците в ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2015