Родителска среща 5 клас

Уважаеми родители,
На 11.09.2014 г. – четвъртък- от 18.00 ч. по класните стаи ще се проведе организационна родителска среща за 5 клас за учебната 2014 / 2015 година.

Разпределение за родителската среща в 5 клас по класни стаи:

5 а – класен р-тел Д. Асланова, 2 етаж, 23 стая; списък 5 a
5 б – класен р-тел М. Джованова, 2 етаж, к-т биология;  списък 5 б
5 в – класен р-тел А. Николова, 2 етаж, 21 стая; списък   5 в
5 г – класен р-тел П. Стоилова, 3 етаж, 41 стая; списък 5 г
5 д – класен р-тел Н. Милушева, 3 етаж, 45 стая; списък 5 д
5 е – класен р-тел Г. Тодоров, 2 етаж, 20 стая.   списък   5 е