Съобщение

Уважаеми родители на седмокласници, на 24.04.2014 г. – четвъртък – от 18.30 ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе обща информационна родителска среща за кандидатстването след 7 клас за учебната 2013-2014 година.