Съобщение

Уважаеми родители на седмокласници, на 24.04.2014 г. – четвъртък – от 18.30 ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе обща информационна родителска среща за кандидатстването след 7 клас за учебната 2013-2014 година.

Празник за децата със специални образователни потребности

Прекрасни Великденски яйца изрисуваха в Галерия „Георги Баев” днес нашите деца, включени в Общинската програма за работа с деца със специални образователни потребности. Тя е своеобразно продължение на проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”, но този път всички дейности и мероприятия са финансирани от Община Бургас. За своето социално адаптиране и образователни постижения, включените в програмата деца отново работят с психолог, арттерапевт и ресурсни учители. Днешният ден беше за тях истински цветен празник. След специално подготвеното тържество, те имаха възможност да изрисуват своите произведения, което донесе на всички вдъхновение и радост. Празникът завърши с Великденско угощение