Състезание „Европейско кенгуру“

Участниците в състезанието „Европейско кенгуру“ да се явят на 22.03.2014г. в      ОУ „Антон Старшимиров“ в 10:40ч.

Списък за разпределение по стаи на участниците в състезанието Европейско кенгуру

Съгласно изискванията на Европейската асоциация «Кенгуру без граници» в срок до 22.04.2014 г. качването на задачи и отговори от българското издание на сайтове е АБСОЛЮТНО ЗАБРАНЕНО! Условията могат да се получат след тази дата.