ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Открива се процедура за събиране на оферти  с предмет:  

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І – ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” – гр. Бургас.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 13/02/2014

Документи :

Приложение

Решение откриване

Указание