Конкурс

По повод празника на училището, 07.12, Ученическият съвет обявява конкурс за рисунка и (или) есе на тема "Какво харесвам в моето училище "Антон Страшимиров" и как го виждам след 10 години".

Произведенията да се представят до 29.11.2013г. на госпожа Асланова и Госпожа Кулева.

Резултатите ще бъдат обявени на 05.12 на "Най-дългото хоро".