Детски празник

На 31.05.2013г. се проведе детски празник с много песни, танци, изненади и награди. Включиха се много от клубовете работещи по проект УСПЕХ.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21892&authkey=ANhxRr9knIivriU“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]