Моменти от екоекскурзията „Магията на Странджа“

На 30.05.2013г. 50 ученици от 1 до 7 клас посетиха живописни кътчета в Странджа планина и разгледаха Посетителските центрове в гр. Малко Търново и с. Граматиково.

Екскурзията е по проект "Обичам природата и аз участвам" към ПУДООС.