Спортно състезание „Мама, татко и аз“

22.05.2013

Община Бургас – Бенефициент по проект BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” по ОП РЧР проведе Спортно състезание с участието на родители „Мама, татко и аз“.

За първи път се провежда спортен празник по Дейност 5 „Работа с децата и учениците за приемане на различието“ и е част от поддейност Г – Организиране на спортно състезание с участието на родители.

Откриването се състоя в  спортна зала „Бойчо Брънзов“ – гр. Бургас.

В празника взеха участие и ученици от ОУ „Антон Страшимиров“, партньори на Община Бургас по проекта.

Всички участници бяха поздравени и наградени с книжки и сертификати, а  отборът получи и отборна награда за отличното си представяне.

Отново, за да се популяризира работата, интегриране на децата и приемане на различията ще бъде организиран наесен и втория спортен празник с участието на родители, озаглавен „Мама, татко и аз“ .

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21832&authkey=AM2oOCJJOkLu968″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]