Съобщение

        parvolaciУважаеми родители на бъдещи първокласници,предлагаме на Вашето внимание правилата за прием на деца в 1 клас за учебната 2013-2014 г., утвърдени от Кмета на Община Бургас

Правила за прием на деца в I клас

За повече информация относно електронното записване, посетете сайта: http://www.uburgas.org/