Великденска изложба по проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”

29.04.2013

Община Бургас – Бенефициент по проект  BG051PO001-4.1.04-0068 „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи” по ОП РЧР  проведе Великденска изложба.

Това е четвъртата от общо петте изложби по определени теми по Дейност 5 „Работа с децата и учениците за приемане на различието“ и е част от поддейност Б – Организиране на общи изложби.

Изложбата е с продължителност 10 дни – откриването се състоя в  градината пред ИХ „България“ и следващите дни е ситуирана в галерия „Богориди“ – гр. Бургас.

В нея взеха участие и учениците  от целевата група от ОУ „Антон Страшимиров“. С грамота беше отличен Марио Валентинов Русев. Останалите  получиха сертификати за участие!

Децата бяха поздравени и наградени от г-жа Севдалина Турманова – зам. областен управител и Веселина Таралова – ръководител на проекта.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21785&authkey=AIIvtT85CPj8_u4″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]