Важно за НВО в 4 и 7 клас!

Предлагаме на вашето внимание заповедите на Министъра на образованието, с които се определят датите за национално външно оценяване след 4, 7 и 8 клас за учебната 2012 – 2013 г.

Заповед МОМН дати за НВО 4,7 и 8 клас – 2012 – 2013 г

Заповед за изменение датите на НВО в 4 клас

Примерни тестове – тук

Дати за провеждане на национално външно оценяване през учебната 2012-2013 г.:

IV клас

Български език и литература – 9 май 2013 г.

Математика – 10 май 2013 г.

Човекът и природата – 15 май 2013 г.

Човекът и обществото – 14 май 2013 г.

VII клас

Български език и литература – 21 май 2013 г.

Математика – 23 май 2013 г.

КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия” – 27 май 2013 г.

Чужди езици – 28 май 2012 г.

КОО „Природни науки и екология" – 29 май 2013 г.