Второ обучение по проекта „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“

Над 30 учители и специалисти с педагогически функции в училища и детски градини, работещи с деца и ученици със СОП, ще бъдат обучени в периода 25.03.2013 – 29.03.2013 г.

Обучението обхваща ДЕЙНОСТ 4 от проект BG051PO001-4.1.04-0068 "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи", реализиран  по ОП "Развитие на човешките ресурси". То е второто поред в рамките на проекта след изпълнение на голяма част от дейностите, с актуализиран преподавателски материал и използване на интерактивни методи.

Всички специалисти от детските градини и училища, партньори на Община Бургас по проекта, ще придобият познания в следните три групи:

  • – Обучение на психолози за новостите в работата на деца със СОП
  • – Обучение на учители от детските градини
  • – Обучение на преподаватели и педагогически съветници

 

Обучението се провежда от преподаватели от Нов Български Университет, а крайната цел е създаване на подкрепяща среда за обучение на 53 деца и ученици със СОП; 33 учители и специалисти с педагогически функции; подготовка и издаване на наръчник за интегриране на деца със СОП.

От нашето училище участие в обучението взеха София Делишменова, Елена Петрова, Сергей Велков, Антоанета Христова, Надя Рашкова, Мария Божинова и Мери Хльостарова.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%211006&authkey=ACU8bdtxOucP6pw“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]