Изложба за 1 март по проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“

Изложба за 1 март по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи" се осъществи в Културен дом на нефтохимика днес и е четвъртата от общо петте изложби по определени теми по Дейност 5 "Работа с децата и учениците за приемане на различието", част от поддейност Б – Организиране на общи изложби. Изложбата ще продължи 10 дни, следващите  9 дни ще може да се разгледа в Регионален Исторически Музей – гр. Бургас.

На събитието присъстваха Севдалина Турманова – зам.-областен управител; Магда Москова – ст. експерт в отдел "Техническа верификация", Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" на МОМН, Мария Николова – пом.-директор на Ресурсен център – Бургас и др.

Иван Делев – ОДЗ №4 "Калина Малина", Иво Ибришимов – ОУ "П. Яворов", Наталия Милчева Митева – ЦДГ №1, Румяна Кирилова Стамова – ОДЗ №9 "Делфин", Ивелина Милчева – ОУ "Найден Геров" и Рени Красимирова Мечкова от  ОУ "Антон Страшимиров" получиха награди и специално изработени грамоти от Веселина Таралова – директор на дирекция "Образование" в Община Бургас.

 

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21660&authkey=AHBy7mBEOLxirmo“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]