ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на подкрепителна закуска за учениците от І до ІV клас на ОУ "Антон Страшимиров"- Бургас по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".