ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на подкрепителна закуска за учениците от І до ІV клас на ОУ "Антон Страшимиров"- Бургас по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПО-ПЪЛНО ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас, включително, и деца в подготвителните групи и класове в училищата и детските градини".

 

Съобщения

От 04.02.2013г.(понеделник) e в сила програмата за втори срок

Седмична програма 4 клас,2012-20013 втори срок

Седмична програма 3 клас,2012-20013 втори срок

Седмична програма 2 клас,2012-20013 втори срок

Седмична програма1 клас,2012-20013 втори срок

Седмична порграма – прогимназия-2 срок 2012-2013

На 07.02.2013г (четвъртък) от 18 и 30 часа ще се проведе родителска среща за випуските на 6 и 7 клас.

За випуск 5 клас родителската среща е на 12.02.2013 г от 18 и 30 часа