Концерт по повод Никулден по проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“

На 3 декември в залата на Дом на Нефтохимика се проведе концерт по дейност 5 "Работа с деца и ученици за приемане на различието" по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Концертът е по повод Деня на Бургас – Никулден и в него взеха участие деца и ученищи от клубовете по изкуство и спорт в училищата и детските градини партньори по проекта – ОДЗ "Делфин", ОДЗ "Калина Малина", ЦДГ "Звездица", ОУ "Найден Геров", ОУ "Пейо Яворов", ОУ "Антон Страшимиров".