Първа изложба по проект “Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи“

Открита бе първата от петте изложби по проект "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи", финансиран по ОП "Човешки ресурси".

Зала "Петя Дубарова" в Културен център "Морско казино" събра много детски рисунки и усмивки по повод 31 октомври – Международен ден на Черно море. Изложбата е резултат от заниманията на специализираните клубове по работа с деца със специални образователни потребности и работа с деца за приемане на различието.