КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

 

 

За да е уютно и привлекателно нашето училище, се грижат всички – училищно ръководство,учители, родители и училищно настоятелство. Ежегодно материално-техническата база се обновява, естетизира и модернизира-гаранция за иновативност, просперитет и самочувствие.

СЛЪНЦЕ, ПРОСТОР, ЧИСТОТА!

 

  

  ОУ"Антон Страшимиров" осигурява на своите възпитаници атмосфера за пълноценно, свободно и хармонично развитие. Просторни, светли и красиви класни стаи и кабинети, мултифункционална актова зала, богата библиотека,два физкултурни салона дават възможност за провеждане на съвременен и модерен процес на обучение

Състезание по английски език

   

 На 05.05.2012г. от 10:00ч. в ОУ"Антон Страшимиров" ще се проведе традиционното състезание по английски език "Simon asks" , за учениците от 1 до 7клас.

     Състезанието се провежда под ръководството на училищното настоятелство.

     Наши партньори са НБУ "Михаил Лъкатник" – гр.Бургас