Обучение за работа с деца със СОП

В периода 23-27 април се проведе обучение по дейност 4 "Обучение и подготовка на учители и специалисти с педагогически функции в училищата и детските градини за работа с деца и ученици със СОП", във връзка с реализирането на проект BG051PO001-4.1.04-0068 "Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи". В него взеха участие 30 души, групирани както следва:

– Обучение на психолози за новости в работата на деца със СОП

– Обучение на учители от детските градини

– Обучение на преподаватели и педагогически съветници

Обучението бе водено от преподаватели от Нов български университет, партньор по проекта.

Целта, която си постави и очакваните резултати от обучението са следните:

– Създадена подкрепяща среда за обучението на 53 деца и ученици със СОП;

– 33 учители и специалисти с педагогически функции, обучени за работа с деца и ученици със СОП;

– Ще бъде подготвен и издаден наръчник за интегрирано обучение на деца със СОП;

– Ще бъдат създадени поне 10 образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП.

По проекта са предвидени още две обучения за всяка една от групите.

Състезание по Човекът и природата от ІІІ до VІ клас „Една планета с уникална природа – Земята“

 

ОУ „Антон Страшимиров“ кани всички училища, които са включени в програмата Live@Edu на Microsoft, да се регистрират за участие в онлайн състезание по предмета Човекът и природата.

За целта училищата трябва да:
1. Изпратят името на Live@Edu домейна на училището на адрес
office@petkorosen.com
за III-IV клас -до 20 часа на 7 май 2012 година;
за V-VI клас – до 20 часа на 7 май 2012 година;
2. Запознаят учениците с регламента на състезанието.

Учениците трябва да се регистрират или да проверят регистрацията си и да се запознаят с правилата за провеждане на състезанието до 7 май.
Състезанието ще се проведе в една сесия
от 9,00 до 17,00 часа на 8 май 2012 година

 

КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ

 

 

За да е уютно и привлекателно нашето училище, се грижат всички – училищно ръководство,учители, родители и училищно настоятелство. Ежегодно материално-техническата база се обновява, естетизира и модернизира-гаранция за иновативност, просперитет и самочувствие.

СЛЪНЦЕ, ПРОСТОР, ЧИСТОТА!

 

  

  ОУ"Антон Страшимиров" осигурява на своите възпитаници атмосфера за пълноценно, свободно и хармонично развитие. Просторни, светли и красиви класни стаи и кабинети, мултифункционална актова зала, богата библиотека,два физкултурни салона дават възможност за провеждане на съвременен и модерен процес на обучение

Състезание по английски език

   

 На 05.05.2012г. от 10:00ч. в ОУ"Антон Страшимиров" ще се проведе традиционното състезание по английски език "Simon asks" , за учениците от 1 до 7клас.

     Състезанието се провежда под ръководството на училищното настоятелство.

     Наши партньори са НБУ "Михаил Лъкатник" – гр.Бургас

Родителска среща

 

На 26.04.2012г. от 18 часа в Актовата зала на ОУ"Антон Страшимиров" ще се проведе родителска среща на випуск 7 клас за разясняване на дейностите, свързани с прием на ученици в общинските и държавни училища през 2012/2013г.

Подробна информация и документи можете да намерите на сайта на РИО Бургас