Учебни материали по ИТ

5 клас

 1. http://www.prosveta.bg/uploads/images/pdfs/IT-5_kl_Prosveta_Plus.pdf – учебно помагало, изтеглете го на домашните си компютри
 2. http://it-5ou.weebly.com/5-1082108310721089–10471055.htmlтук – тук ще намерите уроци по всяка от темите, които разглеждаме в час
 3. https://sites.google.com/site/saitnahrnikolov/spisk/3/3-1––5 – тук ще намерите и упражнения
 4. http://www1.znam.bg/zmonres/edu/IT_5_klas/index.html – тук ще намерите уроци по всяка от темите, които разглеждаме в час
 5. http://www.paisii-kardjali.com/uroci/it5klas.php – и тук има уроци, както и някои упражнения

6 клас

 1. http://it-5ou.weebly.com/6-1082108310721089–10471055.html – тук ще намерите уроци по всяка от темите, които разглеждаме в час
 2. https://sites.google.com/site/saitnahrnikolov/spisk/3/3-2–-6 – тук ще намерите и упражнения
 3. http://www.paisii-kardjali.com/uroci/it6klas.php – тук има уроци, както и някои упражнения

7 клас

 1. http://it-5ou.weebly.com/7-1082108310721089–10471055.html – тук ще намерите уроци по всяка от темите, които разглеждаме в час
 2. https://sites.google.com/site/saitnahrnikolov/spisk/3/3-3–-7 – тук ще намерите и упражнения
 3. http://www.paisii-kardjali.com/uroci/it7klas.php – тук има уроци, както и някои упражнения