Проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”

01672c8af3aaf44ce02615d31cb07387ОУ”Антон Страшимиров”, следвайки своята политика на толерантност и разбиране на различието, е един от участниците в проекта на Община Бургас „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”.

В него са включени 13 деца със специални образователни потребности от училището.

В целевата група на ОУ”Антон Страшимиров” участват и 6 деца от детски градини – „Звънче”, „Брезичка” и „Звездица”.

В проекта участват както деца със затруднения в обучението и комуникацията, така и без. Всички те безпроблемно се вписаха в новообразуваните колективи, независимо от кой клас и група са. Те учат рисуват, танцуват и спортуват заедно.

Снимки от работата по проекта можете да разгледате тук

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=AAC05CEF6B0060A1&resid=AAC05CEF6B0060A1%21410&authkey=AKGHQr0mZOd4W08″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

 

"Мама, татко и аз" 2

"Мама, татко и аз"

Великденска изложба

Обучение на учители 2013

Баба Марта

Обучение на родители

Коледна изложба

Никулденски концерт

Изложба в Морско казино

Техническо задание

Обучение на учители 2012