Работа по проекти

В ОУ"Антон Страшимиров" работим по следните проекти:

  • Проект "УСПЕХ"
  • Проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”
  • Проект "Litter Less" – международна кампания за намаляване на отпадъците и вредните емисии под егидата на Зеления флаг