Работа по проекти

 

В ОУ“Антон Страшимиров“ работим по следните проекти:

  • Проект „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“
  • Проект „УСПЕХ“
  • Проект „Среда и сигурност за деца от уязвими социални групи”
  • ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“