Прием 1 клас

 

 Capture

10665208_286951411510664_4805615830851173891_n

 10660275_285897708282701_3346081085065096211_n

ОУ“Антон Страшимиров“ гр.Бургас

обява прием за първокласници за учебната 2017/2018 год. в 6 паралелки със засилено изучаване на:

 • ЗИП БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • ЗИП МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • ЗИП МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • ЗИП МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • ЗИП МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • ЗИП МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Консултации относно приема всеки ден от 8.00 ч. до 17.00ч.

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Целодневно безплатно обучение за учениците от първи клас
 • Столово хранене – закуска и топъл обяд
 • Безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас
 • Ресурсни учители за деца със СОП
 • Логопед
 • Психолог
 • Богата библиотека
 • Компютърни и мултимедийни кабинети
 • Охрана
 • Извънкласни дейности по приложно изкуство, информационни технологии, журналистика, хореография, музика, източни бойни изкуства, лека атлетика, футбол, баскетбол и др.
 • Работа по проекти и оперативни програми на ЕС

От първи до четвърти клас под формата на СИП (ФУЧ) училището предлага изучаване на:

 • Народни танци
 • Приложни изкуства
 • Български език и литература
 • Математика 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление по образец
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група)
 3. Да се носи: лична карта на родител за справка за постоянен адрес, удостоверение за временна адресна регистрация, акт за раждане на детето за сверка на данни

Служебна бележка за месторабота – образец

Информационната среща за родителите на бъдещите първокласници през учебна 2017/2018 г. ще се проведе на 19.04.2017 г. от 18:00ч. в Актовата зала на училището.

  КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПЪРВИ КЛАС

Светла Дончева Андреева
 • Трудов стаж – 7 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика ПУ „Паисий Хилендарси “
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ПЕТА
Дарина Димитрова Планинска
 • Трудов стаж – 14 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Начална училищна педагогика – ПУ „Паисий Хилендарси “ – гр.Пловдив
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално-квалификационна степен – ПЕТА
 • Следдипломна квалификация – Учител по информационни технологии 1- 4 клас

Величка Трифонова Пеева

 • Трудов стаж –  31 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност –  Начална училищна педагогика – ПУ „Паисий Хилендарси “
 • Образователно-квалификационна степен –  МАГИСТЪР
 • Професионално-квалификационна степен –  ПЕТА
Донка Костова Петкова
 • Трудов стаж – 37 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност –  Начална училищна педагогика ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • Образователно-квалификационна степен –  МАГИСТЪР
 • Професионално-квалификационна степен – ПЪРВА
Росица Маринова Михалева
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност –  Начална училищна педагогика ШУ „Епископ Константин Преславски“
 • Образователно-квалификационна степен –  МАГИСТЪР
Недялка Христова Карастамова

Трудов стаж – 29 години

▪ Образование –ВИСШЕ
▪ Специалност-Начална училищна педагогика – БСУ
▪ Професионално-квалификационна степен-ПЕТА

 НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:

 • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  гр.Бургас
 • Майкрософт – България
 • Сдружение за демократично образование „Фар“
 • Български Червен Кръст и БМЧК
 • Еco Schools
 • EVN – България
 • Фондация ИЗИ АРТ
 • Българско движение „Син флаг“