Прием 1 клас

Декларация за личните данни

 Capture

10665208_286951411510664_4805615830851173891_n

 10660275_285897708282701_3346081085065096211_n

ОУ“Антон Страшимиров“ гр.Бургас

обява прием за 120 първокласници за учебната 2018/2019 год. в 5 паралелки със засилено изучаване на:

 •  І А КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА , ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • І Б КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА , ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • І В КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА , ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • І Г КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 2 ЧАСА  И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 1 ЧАС

 • І Д КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО  ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 2 ЧАСА  И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 1 ЧАС

Консултации относно приема всеки ден от 8.00 ч. до 17.00ч.

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Целодневно безплатно обучение за учениците от първи клас
 • Столово хранене – закуска и топъл обяд
 • Безплатна закуска за учениците от първи до четвърти клас
 • Ресурсни учители за деца със СОП
 • Логопед
 • Психолог
 • Богата библиотека
 • Компютърни и мултимедийни кабинети
 • Охрана
 • Извънкласни дейности по приложно изкуство, информационни технологии, журналистика, хореография, музика, източни бойни изкуства, лека атлетика, футбол, баскетбол и др.
 • Работа по проекти и оперативни програми на ЕС

От първи до четвърти клас под формата на СИП (ФУЧ) училището предлага изучаване на:

 • Народни танци
 • Приложни изкуства
 • Български език и литература
 • Математика 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление по образец и декларация за личните данни
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група)
 3. Да се носи: лична карта на родител за справка за постоянен адрес, удостоверение за временна адресна регистрация, акт за раждане на детето за сверка на данни

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Заповед на Директора на ОУ Антон Страшимиров за приема в първи клас за учебната 2018-2019 г

Заявление за прием в първи клас
Декларация за личните данни
Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
заповядайте на информационна родителска среща за приема в първи клас за учебната 2018/2019 година, която ще се проведе на 19.04.2018 г. – четвъртък – от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. 
 

  КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПЪРВИ КЛАС

ПЕТЯ ТЕНЕВА ТЕНЕВА
 • Трудов стаж – 36 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика ПУ „Паисий Хилендарски “
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ЧЕТВЪРТА
 • Следдипломна квалификация – Учител по информационни технологии 1- 4 клас
 • Следдипломна квалификация – Учител по английски език 1-4 клас

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА СИВОВА
 • Трудов стаж – 34 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Начална училищна педагогика – ВТУ „Кирил и Методий “ 
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално-квалификационна степен – ПЪРВА
 • Следдипломна квалификация – Учител по информационни технологии 1- 4 клас

ТАНЯ ГАНЕВА СТАНЕВА

 • Трудов стаж – 28 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика ВТУ „Кирил и Методий “
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ВТОРА
 • Следдипломна квалификация – Учител по домашен бит и изобразително изкуство 1- 4 клас

РАДОСТИНА ТОДОРОВА МАНДЖУКОВА

 • Трудов стаж – 33 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика ПУ „Паисий Хилендарски “
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ВТОРА
 • Следдипломна квалификация – Учител по физическо възпитание и спорт 1- 4 клас

 


ЗЛАТИНА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА

 • Трудов стаж – 8 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Предучилищна и начална педагогика Университет „Проф.д-р Асен Златаров “ – гр.Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ПЕТА

 НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:

 • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  гр.Бургас
 • Майкрософт – България
 • Сдружение за демократично образование „Фар“
 • Български Червен Кръст и БМЧК
 • Еco Schools
 • EVN – България
 • Фондация ИЗИ АРТ
 • Българско движение „Син флаг“