Прием 1 клас

 

ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, информираме ви, че на 19.04.2022 г. – вторник – от 18.00 ч. в Актовата зала на ОУ „Антон Страшимиров“ ще се проведе информационна родителска среща за приема в първи клас за учебната 2022/2023 година. Заповядайте!

Уважаеми родители,
Приемът на деца в І клас се  извършва в електронната система на община Бургас за записване и класиране на ученици в I-ви клас – https://www.uburgas.org/

В периода 11.05 – 20.05.2022 г. в стая 25 на училището може да получите помощ при попълване на заявлението за кандидатстване за тези, които не могат да се регистрират от дома си от 08.00 – 16.30 часа.

През учебната 2022/2023 г. в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас ще бъдат формирани пет паралелки в първи клас. Избираемите учебни часове (ИУЧ) ще бъдат:

 •  І  КЛАС – 2 часа български език и литература
  1 час информационни технологии
 • І  КЛАС – 2 часа математика
  1 час информационни технологии
 • І КЛАС – 2 часа математика
   1 час изобразително изкуство
 • І КЛАС – 2 часа изобразително изкуство
  1 час английски език – 2 паралелки

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ЕКИПЪТ ОТ УЧИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ С БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

МАРИАНА СЛАВОВА
ЗЛАТИНА ФИЛИПОВА
РАДОСТИНА МАНДЖУКОВА
ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА СЪБЕВА
МАРИЙКА СИВОВА
ТАНЯ СТАНЕВА
ГЕРГАНА ПУЛЕВА
КРИСТИНА ЯНКОВА
ЖЕНЯ МАРИНОВА

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

 • Целодневно безплатно обучение за учениците от първи клас
 • Столово хранене в модерен и ремонтиран училищен стол – закуска и топъл обяд
 • Безплатна подкрепителна закуска, плод и мляко за учениците от първи до четвърти клас
 • Ресурсни учители за деца със СОП
 • Логопед
 • Психолог
 • Богата библиотека
 • Компютърни и мултимедийни кабинети с лаптопи и интерактивни дъски;
 • Охрана
 • Извънкласни дейности по английски език, хореография, източни бойни изкуства, модерни танци и др.
 • занимания по интереси: приложни изкуства, математика, информационни технологии, български език и литература, лека атлетика, мажоретен състав и др.
 • Работа по проекти и оперативни програми на МОН и ЕС 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление по образец и декларация за личните данни
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група)
 3. Да се носи: лична карта на родител за справка за постоянен адрес, удостоверение за временна адресна регистрация, акт за раждане на детето за сверка на данни

Приемът в първи клас ще се осъществи по електронен път на следния сайт: https://www.uburgas.org/

Официалното стартиране на регистрациите в системата за прием ще бъде на 11 май 2022 год. от 08.00 часа.

Правила за прием
Регистрация