Прием 1 клас

Декларация за личните данни

 Capture

10665208_286951411510664_4805615830851173891_n

 10660275_285897708282701_3346081085065096211_n

ОУ“Антон Страшимиров“ гр.Бургас

обява прием за 120 първокласници за учебната 2019/2020 год. в 5 паралелки със засилено изучаване на:

 •  І А КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА , МАТЕМАТИКА И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • І Б КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • І В КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА , БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • І Г КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • І Д КЛАС – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Консултации относно приема всеки ден от 8.00 ч. до 17.00ч.


УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

  • Целодневно безплатно обучение за учениците от първи клас
  • Столово хранене – закуска и топъл обяд
  • Безплатна закуска, плод и мляко за учениците от първи до четвърти клас
  • Ресурсни учители за деца със СОП
  • Логопед
  • Психолог
  • Богата библиотека
  • Компютърни и мултимедийни кабинети
  • Охрана
  • Извънкласни дейности по английски език, хореография, източни бойни изкуства, модерни танци и др.
  • занимания по интереси: приложни изкуства, математика, информационни технологии, български език и литература, лека атлетика, мажоретен състав и др.
  • Работа по проекти и оперативни програми на МОН и ЕС

От първи до четвърти клас под формата на ФУЧ училището предлага изучаване на:

 • Народни танци
 • Приложни изкуства
 • Български език и литература
 • Математика 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

 1. Заявление по образец и декларация за личните данни
 2. Удостоверение за завършена подготвителна група (декларация от родител в случай, че детето не е посещавало подготвителна група)
 3. Да се носи: лична карта на родител за справка за постоянен адрес, удостоверение за временна адресна регистрация, акт за раждане на детето за сверка на данни

ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Заповед на Директора на ОУ Антон Страшимиров за приема в първи клас за учебната 2019-2020 г

Заявление за прием в първи клас
Декларация за личните данни
Уважаеми родители на бъдещи първокласници,
заповядайте на информационна родителска среща за приема в първи клас за учебната 2019/2020 година, която ще се проведе на 17.04.2019 г. – сряда – от 18.00 ч. в Актовата зала на училището. 
 

  КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПЪРВИ КЛАС

Деяна Николаева Янкова

 • Педагогически стаж – 8 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика Университет „проф. д-р А. Златаров“ – гр. Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР „Управление на образованието“ и „Финансов мениджмънт“
 • Следдипломна квалификация: ПНУП с английски език.

 • Професионално – квалификационна степен – ПЕТА

Радина Валериева Маслева
 • Педагогически стаж – 5 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност – Предучилищна и начална педагогика – Университет „проф. д-р А. Златаров“ – гр. Бургас
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР „Педагогика на обучението по изобразително изкуство „Великотърновски университет“
 • Професионално-квалификационна степен – ЧЕТВЪРТА
 • Следдипломна квалификация „Развитие на комуникативни умения“

Калинка Стоянова Ралева

 • Педагогически стаж – 29 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика ПУ „Паисий Хилендарски “
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ПЪРВА

ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА ГЕНОВА 

 • Педагогически стаж – 31 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика Бургаски свободен университет
  II специалност Логопедия
 • Образователно – квалификационна степен – МАГИСТЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ВТОРА
 • Следдипломна квалификация – Учител по информационни технологии 1- 4 клас

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

 • Педагогически стаж – 10 години
 • Образование – ВИСШЕ
 • Специалност  Начална педагогика Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Образователно – квалификационна степен – БАКАЛАВЪР
 • Професионално – квалификационна степен – ЧЕТВЪРТА
 • Следдипломна квалификация – Учител по информационни технологии 1- 4 клас

 НАШИ ПАРТНЬОРИ СА:

  • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –  гр.Бургас
  • Майкрософт – България
  • Сдружение за демократично образование „Фар“
  • Български Червен Кръст и БМЧК
  • Еco Schools
  • EVN – България
  • Фондация ИЗИ АРТ
  • Българско движение „Син флаг“19