Обществен съвет

На 20.10.2016 г., в ОУ „Антон Страшимиров”, се проведе Общо събрание за избор на Обществен съвет и бе избран следния Обществен съвет:

 1. Веселина Таралова – представител на финансиращия орган  –  община Бургас

 2. Юлияна Мръчкова

 3. Анелия Иванова

 4. Ева Крачкова

 5. Ася Динева

 6. Гергана Стоянова

 7. Сребра Славкова

 8. Яна Кънчева

 9. Гергана Кънева

 10. Галина Иванова

От тях за резерви бяха избрани:

 1. Галина Иванова

 2. Анелия Иванова

 3. Яна Кънчева

ПРОТОКОЛ № 1

Правилник на Обществения съвет
искане за становище – бюджет
искане за становище – план прием
искане за становище – учебници
Протокол 2
Протокол 3
Искане за становище на ОС – учебници 2017
Протокол №4
Протокол №5
Становище на Обществения съвет
Протокол 6
Протокол 7
Протокол 8
Искане обществен съвет
Протокол  9
Становище ОС