За родители

Заповед на кмета на община Бургас

Инструктаж за провеждане на ученически екскурзии, горски училища и лагери

ИНСТРУКТАЖ