Педагогически екип

 

Начални учители

 • Златина Филипова
 • Величка Пеева
 • Донка  Петкова
 • Ивелина Русенова
 • Калинка Ралева
 • Марийка Сивова
 • Пепа Янева
 • Петранка Генова
 • Петя Сулева
 • Петя Тенева
 • Радостина Манджукова
 • Росица Михалева
 • Таня Станева
 • Радина Маслева
 • Христина Стоева
 • Светла Андреева
 • Недялка Карастамова
 • Деяна Янкова
 • Цветелина Димитрова
 • Айсел Якимова
 • Иванка Костадинова
 • Мария Кънчева
 • Дарина Планинска

Музика

 • Илияна Чернаева
 • Петя Йорданова

Изобразително изкуство

 • Димитринка Асланова
 • Петя Янева

Физическо възпитание и спорт

 • Марина Станева
 • Петър Райков
 • Иванин Иванов
 • Петя Герджикова

Учители ЦОУД

 • Лидия Георгиева
 • Красияна Станкова
 • Маргарита Георгиева
 • Елена Иванова
 • Славяна Атанасова
 • Иванка Събева
 • Стамена Атанасова
 • Росица Ковачева
 • Даниела Тенева
 • Весела Недялкова
 • Антония Кръстева
 • Женя Маринова
 • Ирена Енева
 • Снежина Господинова
 • Калинка Пефтичева
 • Димитрина Георгиева
 • Красимира Химитлийска
 • Мария Атанасова
 • Мариана Славова
 • Севда Дикмешефкет
 • Светлана Калудова
 • Панайот Балджиев
 • Светла Николова
 • Станка Стоянова
 • Милена Тодорова

Педагогически съветник

 • София Делишменова

Логопед

 • Елена Петрова

Ресурсен учител

 • Антония Колева/Татяна Кирова

Български език и литература

 • Галя Стоева
 • Георги Тодоров
 • Милена Симеонова
 • Мери Хльостарова
 • Румяна Кулева

Английски език

 • Ваня Китенова
 • Надя Милушева
 • Петранка Желязкова
 • Росица Янева
 • Сабина Сакалиева

Математика

 • Ани Николова
 • Илиян Николов
 • Павлина Стоилова

Математика/Физика и астрономия

 • Антоанета Камбурова

Математика/Информационни технологии

 • Илияна Христова
 • Надя Рашкова
 • Живка Пеева

История и цивилизация

 • Недка Бяндова
 • Сергей Велков

История и цивилизация/География и икономика

 • Мария Божинова

География и икономика

 • Павлина Георгиева
 • Велимир Иванов

Биология и здр.образование/Човекът и природата

 • Мария Джованова
 • Соня Димова

Химия и опазване на околната среда

 • Антоанета Христова
 • Милена Тодорова

Технологии и предприемачество

 • Иванка Неделчева
 • Недка Гаджонова