Педагогически екип

 

Начални учители

 • Анастасия Димитрова Стоева
 • Велина Минчева Колева
 • ВеличкаТрифонова Пеева
 • Донка Костова Петкова
 • Ивелина Николова Русенова
 • Калинка Стоянова Ралева
 • Марийка Георгиева Сивова
 • Пепа Георгиева Янева
 • Петранка Ангелова Генова
 • Петя Атанасова Сулева
 • Петя Тенева Тенева
 • Радостина Тодорова Манджукова
 • Росица Маринова Михалева
 • Таня Ганева Станева
 • Тонка Колева Станева
 • Цветанка Георгиева Иванова
 • Сергей Димитров Велков
 • Христина Стоева

Музика

 • Илияна Иванова Чернаева
 • Петя Жак Йорданова

Изобразително изкуство

 • Димитринка Георгиева Асланова

Физическо възпитание и спорт

 • Марина Георгиева Станева
 • Петър Ангелов Райков

Възпитатели

 • Даниела Тенева
 • Росица Ковачева
 • Цветелина Димитрова
 • Ваня Костадинова
 • Димитрина Георгиева
 • Веселина Недялкова
 • Деяна Янкова
 • Ирена Енева
 • Теодора Милева
 • Снежина Господинова
 • Светла Андреева

Педагогически съветник

 • София Георгиева Делишменова

Логопед

 • Елена Димитрова Петрова

Български език и литература

 • Галя Андонова Стоева
 • Георги Илиев Тодоров
 • Милена Симеонова
 • Мери Недева Хльостарова
 • Румяна Тодорова Кулева

Английски език

 • Ваня Кондова Китенова
 • Надя Димитрова Милушева
 • Петранка Стоянова Желязкова
 • Росица Янкова Янева
 • Сабина Желева Сакалиева
 • Пепа Георгиева

Математика

 • Ани Стайкова Николова
 • Илиян Жеков Николов
 • Павлина Стоева Стоилова

Математика/Физика и астрономия

 • Антоанета Камбурова

Информационни технологии

 • Илияна Стоянова Христова
 • Надя Господинова Рашкова

История и цивилизация

 • Недка Стефанова Бяндова

История и цивилизация/География и икономика

 • Мария Илиева Божинова

География и икономика

 • Павлина Тенева Андреева

Биология и здр.образование/Човекът и природата

 • Мария Любомирова Джованова

Химия и опазване на околната среда

 • Антоанета Милева Христова

Медицинска сестра

 • Керка Физиева