За вас, седмокласници

На 30.05.2023 от 18:30 часа в Актовата зала ще се проведе родителска среща на випуск 7 клас

Държавен план – прием – учебна 2021/2022 година
Указания за кампания по прием на ученици в 8 клас 2023/2024 г.
държавен план-прием в 8 клас за 2023/2024г.

За повече информация – в сайта на РУО – Бургас, рубрика Прием след VII клас https://ruoburgas.bg/-v-.html