За вас седмокласници

Драги седмокласници, предоставяме ви материали, свързани с предстоящото ви:

  • Прием след завършен 7 клас

 График за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2019 – 2020 г. съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършено основно образование за учебната 2019-2020 година

Модел на изпит по БЕЛ след 7 клас   BEL_model_NVO_2019

Модел на изпит по математика след 7 клас MATH_model_NVO_2019

Модел на изпит по чужд език след 7 клас (по желание на ученика, не е задължителен) NVO_7_klas_ChE_180119