За вас, седмокласници

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
приемането на ученици в VIII клас по утвърден държавен план – прием за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ се извършва и въз основа на резултата от изпита за проверка на способностите.
Срока за подаване на заявлението за полагане на изпит е от 27.05.-28.05.2021 г. до 16.00 ч. в ОУ „Антон Страшимиров“ – Бургас.
До 07.06.2021 г. – Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите.
Провеждане на изпити за проверка на способностите по:

Изобразително изкуство 21.06.2021 г.
Музика         22.06.2021 г
Спорт         23-24.06.201 г.вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 25.06.201 г. вкл.