Електронен дневник

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ !

 

     От втория срок  на учебната 2011/2012 година ОУ "Антон Страшимиров" град Бургас въвежда нова система – "Електронно училище". Системата има за цел да  подобрява нивотона комуникация между учители, ученици и родители.