Електронен дневник

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ !

     От   учебната 2017/2018 година ОУ „Антон Страшимиров“ град Бургас въвежда нова система – „Електронен дневник „. Системата има за цел да  подобрява нивото на комуникация между учители, ученици и родители.